Yrittäjäesittely

Kotipalvelu Eila Sysmäläinen aloitti toimintansa vuoden 2019 alussa. Palvelen asiakkaita Laukaan alueella maanantaista sunnuntaihin klo 7-22 välisenä aikana.

Asun maaseudulla, ja pidän paljon luonnossa liikkumisesta sekä erilaisista piha- ja puutarhatöistä.

Olen 41-vuotias vanhustyöhön suuntautunut lähihoitaja. Hoitoalan työtä olen tehnyt aiemmin kunnallisessa kotihoidossa. Hoitoalan yrittäjäksi ryhtymiseen vaikutti halu tehdä työtä mahdollisimman asiakaslähtöisesti ja laadukkaasti. Koska työskentelen itsenäisesti, opin tuntemaan jokaisen asiakkaani hyvin, ja luoksesi tulee aina sama tuttu hoitaja. Olen kahden kouluikäisen lapsen äiti, joten myös lastenhoidosta löytyy paljon kokemusta. Asun maaseudulla, ja pidän paljon luonnossa liikkumisesta sekä erilaisista piha- ja puutarhatöistä. Vapaa-ajalla ohjaan myös aikuisten kuntoliikuntaa. Olen kaikkien kanssa hyvin toimeentuleva ja luonteeltani iloinen ja ystävällinen.

Toimintaperiaatteet

Hoiva- ja kodinhoitotyö perustuu asiakkaan ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Jokaisella on oikeus hyvään ja arvokkaaseen elämään. Asiakkaan yksityisyyttä kunnioitetaan, ja hoitajaa sitoo vaitiolovelvollisuus koko hoitosuhteen ajan sekä sen päätyttyä. Kaikessa toiminnassa otetaan huomioon asiakkaan itsemääräämisoikeus, ja asiakas otetaan mukaan häntä koskevaan päätöksentekoon.

Hoitotyössä hyödynnetään myös kuntouttavaa työotetta, jossa asiakasta kannustetaan hyödyntämään omia voimavarojaan mahdollisimman paljon. Oma aktiivisuus pitää toimintakykyä yllä.