Tietosuojaseloste

Verkkosivustomme osoite on: https://www.kotipalvelueilas.fi ja facebookissa: www.facebook.com/kotipalvelueilas. Nämä sivustojen tarjoajat keräävät omaan käyttöönsä evästeitä yms.
Sivustolla www.kotipalvelueilas.fi ei tällä hetkellä käytetä evästeitä asiakkaiden profilointiin. Käytössämme on henkilötietolain mukainen tietosuojaseloste.

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Laatimispäivä 29.10.2018 – päivitetty 29.7.2021päivitetty 28.7.2022

1. Rekisterinpitäjä

Kotipalvelu Eila Sysmäläinen, Kuusvedentie 235, 41370 Kuusa
Y-tunnus: 2948272-8

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Eila Sysmäläinen,
puh. 040 6347 165 tai sähköpostilla eila.sysmalainen (ät) kotipalvelueilas.fi

3. Rekisterinnimi

Kotipalvelu Eila Sysmäläinen toiminimen asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Kotipalvelu Eila Sysmäläinen tuottaa hoiva- ja kodinhoitopalveluita Laukaan alueella. Asiakastietoja sisältävää rekisteriä käytetään palvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen sekä laskutukseen ja markkinointiin.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Pääasiallinen tietolähde on asiakas itse.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään. Tietoja saadaan myös palvelun kustannuksista vastaavilta tahoilta tai lähettävältä taholta (esim. palveluseteleiden myöntäjä) tai palvelun tilaajalta, esim. omaiset.

Rekisteri voi sisältää mm. seuraavia asiakastietoja

  • Nimi
  • Osoitetiedot
  • Henkilötunnus
  • Puhelinnumero
  • Sähköposti
  • Yrityksen nimi
  • Y-tunnus
  • Muut palveluiden edellyttämät asiakkaan antamat tiedot, kuten hoidon kannalta keskeiset asiakkaan terveyteen liittyvät tiedot

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja luovutetaan niille kustannuksista vastaaville tai lähettäville tahoille, joille Kotipalvelu Eila Sysmäläinen on raportointivelvollinen (esim. palvelusetelin myöntäjä).

Muille tahoille tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti, poikkeuksena kuitenkin asiakkaan itse niin pyytäessä.

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, jos nämä esittävät Suomen lakiin perustuvan pyynnön.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

a. Manuaalinen aineisto

Manuaalisesti tuotetut tiedot säilytetään erikseen lukitussa kaapissa.. Vaitiolovelvollisuutta noudatetaan asiakassuhteen aikana ja sen päätyttyä.

b. Tietohallintajärjestelmiin tallennetut tiedot

Asiakastietoihin on pääsy ainoastaan yrittäjällä itsellään, eikä asiakasrekisteriin ole ulkoista verkkoyhteyttä. Asiakastiedot on suojattu salasanalla ulkopuoliselta käytöltä. Tietoja käsitellään luottamuksellisina eikä niitä ilmaista muille. Tietoja säilytetään sosiaali- ja terveysministeriön potilasasiakirja-asetuksen (2009/298) mukaisesti. Yrittäjää sitoo vaitiolovelvollisuus.

9. Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26–28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.